Македонски дарителски регистар (MKDR)

http://www.mkdr.org.mk/

 

Почеток


Почеток

За MKDR

Банка за хумана ДНК (hDNAMKD)

Дарителски регистар за коскена срцевина (MBMDR)

Дарителски регистер за органи (MODR)

Банка за крв од папочна врвца (MCBB)

Контактирајте не

Сродни линкови

 

 

Фондација

Претседател: Проф. д-р Мирко Спироски (mspiroski@yahoo.com)
Македонски дарителски регистер (МКДР)

Рајко Жинзифов 48, 1000 Скопје, Република Македонија

Телефон::  +389 70 255155

E-mail: mkdrmacedonia@yahoo.com

 

 
 

Creative Commons Attribution License Целокупната содржина, освен каде што е поинаку означено, е лиценцирана според Creative Commons Attribution License | Распоред | Самоконтрола Финансирање | Оградување | Контакти

Обновување Октомври, 2013 | Автор: Проф. д-р Мирко Спироски | Хостира: МЦМС, Скопје