Македонски дарителски регистар (MKDR)

http://www.mkdr.org.mk/

 

Сродни линкови


Почеток

За MKDR

Банка за хумана ДНК (hDNAMKD)

Дарителски регистар за коскена срцевина (MBMDR)

Дарителски регистер за органи (MODR)

Банка за крв од папочна врвца (MCBB)

Контактирајте не

Сродни линкови

 
 

Creative Commons Attribution License Целокупната содржина, освен каде што е поинаку означено, е лиценцирана според Creative Commons Attribution License | Распоред | Самоконтрола Финансирање | Оградување | Контакти

Обновување Октомври, 2013 | Автор: Проф. д-р Мирко Спироски | Хостира: МЦМС, Скопје