Immunogenetics and Transplantation Lab
 
 • Мерење научен придонес

 • „И да има наука, и да нема наука,
  има методи за мерење наука“
 •                                Мирко Спироски

  Што е сциентометрија?

   

  Сциентометрија е квантитативна анализа на научните трудови (или наука за мерење на науката). Алтернативен поим за сциентометрија е библиометрија. Тоа е една од многуте мерки кои често се користат за оценување на науката за финансирање, раководење и рекламни цели, вклучувајќи откритија, престижни награди и рецензирања.

  ЛЕКЦИИ


  Лекции за мерење вашето научно влијание (Measuring your Research Impact Online Tutorial), развиено во Ирска, кое вклучува 3 дела (на англиски):

  • воведен преглед

  • рангирање на списанија

  • библиометрија за поддршка на вашата кариера и научна стратегија

  Што сакате да правите?


  Овде се дадени главните продукти кои ни стојат на располагање и клучната сциентометриска употреба на секој од нив. Сервисите за кои е потребна претплата се во црвено, а ако немате пристап до нив, обоените полиња во зелено СЛОБОДНО се  достапни.

   

  Што сакате да правите?

   

  Web of Science

   

  Scopus

   

  CWTS/ SCOPUS Journal Indicators websites

  Google Scholar

  Publish or Perish

   

  Journal Citation Reports

   

  Eigen FACTOR

   

  SCImago Journal & Country Rank

  SCImago Institutions Rankings (SIR)

   

  Essential Science Indicators

   

  ResearcherID

   

  InCites

   

  Science Watch

  Анализа на труд

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Анализа на автор

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Анализа на списание

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Рангирање на списание

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Рангирање на институција

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Рангирање на земја

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Анализирање цитираност во област од дисциплина

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Види врвни луѓе, врвни места, трендови

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Добиј сопствена постојана идентификација

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  X